Büch Boek

Liber amicorum

Zeer beperkte en exclusieve editie in een oplage van 20 ter ere van de Internationale Büchdag. Met bijdragen van Patrick M.A. Buch, Paul Westgeest, Maarten ’t Hart, Helmut E.A. Driessen, Bernadette Gallis, Leo van Maris, Max Pam, Frans Mouws, Eric Schneyderberg, Louis Schouten, David Carmiggelt, Lex Jansen, Ed van Eeden en Theo van Gogh

Erudiete overpeinzingen

45 bijdragen over de stad en zijn omgeving

Erudiete overpeinzingen is een liber amicorum, dat aangeboden is aan Rudi van Maanen bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Regionaal Archief Leiden. Niet minder dan 45 auteurs hebben een bijdrage geleverd met als thema: de stad en zijn omgeving. Daarnaast zijn ruim 160 afbeeldingen van Leiden en omgeving opgenomen, die voor een groot deel nog nooit eerder zijn gepubliceerd.

Museumverzamelingen sinds 1945

Beheer tussen verantwoord gebruik en destructieve exploitatie. R. H. Marijnissen

In memoriam Robert Hoozee. Directeur van het Museum van Schone Kunsten, Gent. Met medewerking van Frans Boenders en Guido Jan Bral

Beelden voor passie en hartstocht

Evelyne M.F. Verheggen. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw

Beelden voor passie en hartstocht is zowel een gedegen wetenschappelijke studie als een boeiend kijkboek. Evelyne Verheggen ging op zoek naar de oorsprong van bid- en devotieprenten in Nederland en het religieuze gebruik ervan. Door de vele details levert Beelden voor passie en hartstocht een belangrijke bijdrage aan onze kennis van devotioneel beeldmateriaal, dat nog vaak ten onrechte wordt gezien als ‘inferieure volkskunst’. Tegelijkertijd biedt het een bijzondere kijk op het religieuze en spirituele leven in de vroegmoderne tijd..

Beyond Utopia

Manga in/as Essay Chris Goto-Jones, Leiden

This beautiful little book has evolved gradually over the course of a number of years. Like many projects, there are many different versions of the origin of this one; beginnings are delicate things. One version (perhaps the most logical) involves being asked to develop and teach a course in 2006 about Japanese manga and anime as a way to introduce undergraduate students to issues in modern Japanese culture and society.

Nieuwe Mobiliteit

Nieuwe Mobiliteit, na het autotijdperk. Arie Bleijenberg

Ir. Arie Bleijenberg vat in dit boek zijn inzichten over de belangrijkste mobiliteitsvraagstukken samen en schetst de veranderingen die ons staan te wachten.

Noordwijk aan zee en op de geest

Een nieuwe geschiedenis van Noordwijk

Jeroen Salman
Harie Salman  
Wim Hekkens
Willem van den Haak

De geschiedenis van het kustdorp Noordwijk begint bijna vierduizend jaar geleden als de eerste boeren zich op de droge strandwal vestigen. In de Romeinse tijd waren hier reeds permanente nederzettingen. 

Goud en zilvermerken van Voet

L.B. Gans. Premsela & Hamburger

De heer Elias Voet jr. (1868-1940) maakte omstreeks 1890 in Nederland een begin met het rubriceren van de namen van goud- en zilversmeden, meestertekens en gildestempels. Hij heeft voor het eerst systeem gebracht in de warwinkel die het verleden voor ons had nagelaten. Het groeide uit tot het levenswerk van de heer Voet. 

TNO - Over Infra

Arie Bleijenberg. Manager infrastructuur TNO

Stelt u zich eens voor: een Nederland zonder wegen, zonder dijken, zonder spoorwegen. Hoe anders zou ons land en vooral ons leven er dan uitzien? Want we staan er niet dagelijks bij stil, maar infrastructuur is van levensbelang. En we beseffen nauwelijks hoe hard en met hoeveel kennis er wordt gewerkt aan de aanleg en het onderhoud van deze infrastructuur. In deze uitgave tonen we graag wat ons fascineert aan infrastructuur. En terwijl we met zo’n dertig schrijvers aan dit boek werkten, bleek dat nog veel meer te zijn dan we vooraf vermoedden…

Zeven eeuwen Hooglandse Kerk

 De Kathedraal van het licht

Hans Karstens
Elias van der Plicht
Cor Smit
John Veerman

Zeven eeuwen oud is de Hooglandse Kerk in Leiden. Van een houten kapel van de parochie Leiderdorp groeide ze in de voorbije eeuwen uit tot een van de unieke monumenten van de Leidse binnenstad. Een gebouw dat sinds 1315 niet alleen wordt gebruikt door gelovigen, maar voor heel Leiden van waarde is.

Project Virtual Ninja Manifesto

Christopher S. Goto-Jones (Chris), University of Oxford (GB)

Can playing Street Fighter, Call of Duty, or Destiny transform gamers into better, more enlightened people? Drawing on classics of Zen and bushidō, this booklet suggests that it’s possible to answer this question in the affirmative.

Notebooks BRILL

Brill Publishers 

Brill’s publications focus on the Humanities and Social Sciences, International Law and selected areas in the Sciences. Brill publications also include the imprints Brill | Nijhoff, Brill | Rodopi, Brill | Hes & De Graaf and Hotei Publishing. Brill’s publications focus on the Humanities and Social Sciences, International Law and selected areas in the Sciences. Brill has developed distinctive platforms for its online resources.    

Catalogus AUP

Amsterdam University Press

Het belangrijkste doel van Amsterdam University Press (AUP) is om informatie uit recent onderzoek over maatschappelijk relevante zaken beschikbaar te maken voor wetenschappers, innovators en het algemene publiek. We streven naar het stimuleren van het maatschappelijk debat en om een wereldwijde bron van inspiratie en kennis te zijn.

Het Lintje

Kees Schafrat, Broekhuis

In 2004 vroeg Kees Schafrat samen met Mr. OBA Hans van Velzen met succes een Koninklijke Onderscheiding aan voor MAARTEN ‘T HART. Kees schreef er een zeer gezocht boekje over.

Gift Box
Vastgoed Leiden

De Universiteit Leiden is eigenaar van een omvangrijke vastgoedportefeuille (400.000 m² bvo) in Leiden en Den Haag. Van historische panden in de Leidse binnenstad tot hightech onderzoekslaboratoria op het Bio Science Park. Al het vastgoed valt onder de verantwoordelijkheid van het expertisecentrum Vastgoed.

In samenwerking met  Vastgoed Universiteit Leiden een giftbox gemaakt met als inhoud een overzicht van de vastgoedportefeuille.

Notebooks Coordesign / PAI

Notitieblok als relatiegeschenk met diverse grafische technieken verwerkt in de uitvoering.

BT Masterclass

BT Benelux

In samenwerking met British Telecom Benelux een uitnodiging gerealiseerd voorzien van grafische technieken 

contact